Daltonagenda

Op het Dalton College hebben alle leerlingen een daltonagenda. In de brugklas wordt het plannen en organiseren in de daltonagenda aangeleerd en in klas 2 t/m de bovenbouw wordt dit verder uitgebouwd. Dan werken we toe naar het zelfstandig gebruiken van de daltonagenda!

Naast de daltonagenda wordt gebruik gemaakt van studiewijzers en een lesrooster in Magister.

leerling met digitale studiewijzer
Invullen van de agenda

Niet op zichzelf staand…

De daltonagenda kan alleen goed gebruikt worden als alle vakken studiewijzers aanbieden, waarin wordt toegelicht:

  • de te behalen leerdoelen;
  • de taken die gekoppeld zijn aan de leerdoelen;
  • de toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen en taken;
  • hoe het rapportgegeven tot stand komt.

In alle leerjaren wordt gewerkt met studiewijzers. Dit is de bron en de basis voor het plannen en organiseren in de daltonagenda.

Hoe leer je plannen en organiseren?

In de brugklas starten we met een plandag die geheel gericht is op het gebruik van de daltonagenda. Aan het einde van deze dag weet je hoe de daltonagenda werkt en wat waar ingevuld moet worden. De coaches van de brugklas begeleiden samen met de leerlingcoaches (ondersteunende bovenbouwers) deze dag. In de weken erna voegen we steeds kleine stukjes uitleg toe!

Parafen halen bij de vakdocent?

Je krijgt de leerdoelen en de taken per periode van 7 à 8 weken aangeboden. Deze worden aan het begin van de periode ingepland en verdeeld over de lesweken. Zo ontstaan er voor elk vak weektaken die je zelf gemaakt hebt. Voor elke weektaak haal je een handtekening bij de vakdocent. Die handtekening noemen we een paraaf.

Aan het begin van de periode krijg je de eerste paraaf voor het maken van een goede planning. Dit noemen wij de startparaaf!

En nu is het tijd voor een goed plan.

Zo eentje waar het eerst drie keer fout mag gaan!

door: Loesje

plannen leerling en coach