Daltonuur, taakwerkbegeleiding

Elke dag heb je een daltonuur van 60 minuten. Tijdens het coachuur de week ervoor heb je je ingeschreven voor een daltonuur voor een bepaald vak of een bepaalde docent. Onder begeleiding van de vakdocent ga je dan zelfstandig werken. Je kunt ook over bepaalde onderwerpen extra uitleg krijgen op jouw niveau, jouw aanpak bespreken of een toets nabespreken.

Je zit in een daltonuur samen met leerlingen uit hetzelfde leerjaar, maar ook uit andere leerjaren. Zo leer je snel andere leerlingen kennen en kun je ook elkaar helpen.

Tijdens de eerste weken in de brugklas heb je daltonuren met alleen jouw klas om zo beetje bij beetje te leren plannen en keuzes te maken.

leerling kijkt door microscoop

Daltonuur; méér dan alleen zelfstandig werken

Ook worden er tijdens het jaar in de daltonuren verschillende cursussen aangeboden, die afwijken van wat de normale vakken aan lesstof aanbieden. Zo kunnen leerlingen meedoen met grote projecten, zoals de musical of de techniekcrew. Ook kunnen leerlingen zich inschrijven voor kortere masterclasses, zoals Spaans, schaken, scheikunde proeven, klassieke cultuur en EHBO. Het geheel van vaklesuren, daltonuren en speciale activiteiten draagt bij aan de vormgeving van ons daltononderwijs.

Daltonuur; met behulp van de studiewijzers

Het schooljaar is ingedeeld in vier periodes van ongeveer negen weken. Voor iedere periode krijg je op Dalton College een studiewijzer. In deze studiewijzer zijn per vak de volgende punten terug te vinden:

  • De onderwerpen van het vak die tijdens de periode behandeld worden;
  • Wat je aan het eind van de periode moet weten en kunnen;
  • Wanneer je bepaalde taken in moet leveren;
  • Op welke manier lesstof wordt getoetst;
  • Hoe opdrachten en toetsen meetellen voor het rapport.

De studiewijzer biedt dus een heel handig overzicht, aan de hand waarvan je goed zelfstandig aan de slag kan met de taken en leerdoelen per vak en draagt op die manier bij aan het leren om te gaan met zelfstandigheid.

Daltonuur; vooraf inplannen

Plannen is een belangrijke vaardigheid voor jouw succes in de school (en ook voor de tijd na de middelbare school!). Vandaar dat we veel aandacht besteden aan het leren plannen. Dat doen we onder andere tijdens de coachuren en dan met name in de brugklas. Een goede ondersteuning bij het leren plannen is de daltonagenda, de agenda waarin je niet alleen de toetsen en de leerdoelen kan noteren, maar ook kan plannen waar je tijdens het daltonuur met wie je welke taak gaat maken.

leerlingen met taken