Leerlingraad

Wie zijn wij? Wat doen wij?

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van verschillende klassen die de school willen verbeteren en ze willen het beste van de school en dat vanuit de mening van de leerlingen zelf. De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen ook invloed hebben op de beslissingen van de schoolleiding over de school.

Hoe hebben we invloed?

Wij praten als leerlingenraad vaak zelf met de schoolleiding als we tegen iets aanlopen en andersom. Ook zitten er leden van de leerlingenraad in de medezeggenschapsraad. Dat is een raad waarin leerlingen, ouders en persoon samen meepraten over het schoolbeleid.

Hoe zijn we bereikbaar?

Wil je iets veranderen aan de school of is er iets wat je wilt melden zoals een vraag, idee, opmerking of een klacht. Kun je dat mailen naar ons mailadres: leerlingenraad@daltonvoorburg.nl of je kunt je idee of opmerking op een briefje schrijven en het in onze brievenbus gooien in de mediatheek. Ook kan je de enquete hieronder invullen als dat handiger is.

Enquete

Alle mailtjes of briefjes bespreken we in de vergaderingen tijdens de daltonuren en dan kijken wij wat we ermee kunnen/gaan doen. Als je als leerling in de leerlingenraad wilt kan je je aanmelden door een mail te sturen met je idee of waarom je in de leerlingenraad wilt.

naam rol