Differentiatie

Differentiëren

Differentiëren is recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Dit kan op vele terreinen; op niveau, op leervoorkeuren, op toetsing, enz. Ook binnen één niveau zijn leerlingen niet hetzelfde; ieder heeft zijn/haar eigen manier van leren en zijn/haar talenten.

Heterogene brugklas

Het Dalton College heeft heterogene brugklassen. Dat betekent dat de definitieve determinatie/niveaubepaling uitgesteld wordt. Leerlingen van alle niveaus, van vmbo-t t/m gymnasium zitten in dezelfde klas. De leerlingen worden o.a. op niveau evenredig over de brugklassen verdeeld. Leerlingen krijgen zo een extra jaar om te ontdekken wat het beste bij ze past. Daarnaast leren leerlingen beter om te gaan met verschillende mensen en heerst er een knusse sfeer.

Aan de hand van het advies van de basisschool wordt per leerling bepaald welke letters ze voornamelijk moeten halen. Heb jij een havo-advies? Dan verwachten we dat je vooral B’s haalt. In de beoordeling van toetsen wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus.

In de klas

De klassen worden verdeeld in teams, ook daarin wordt rekening gehouden met niveaus en leervoorkeuren van leerlingen. Er zitten immers ook verschillen tussen leerlingen binnen één niveau. Ook tijdens de uitleg in de les wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Er zijn centrale momenten, maar ben jij heel goed in een vak en heb je minder uitleg nodig? Dan kun jij verder werken, terwijl leerlingen die het nog niet helemaal snappen wel de uitleg volgen.

Ook tijdens de daltonuren kunnen leerlingen die moeite met een vak of onderdeel daarvan hebben, extra uitleg krijgen. Leerlingen die dit niet nodig hebben kunnen andere activiteiten doen om zich te ontwikkelen, zoals het volgen van masterclasses.

Extra’s

Er worden masterclasses gegeven zodat ieder kind zijn talenten kan ontdekken. Deze masterclasses zijn voor alle leerlingen. Voor de meer begaafden is er TOM-begeleiding, niet alleen in het eerste jaar, maar ook in hun verdere schoolcarrière. Voor de sterren in Frans en Engels kun je respectievelijk Delf of Anglia volgen.

Tweede klas

Het Dalton College heeft zowel homogene als heterogene tweede klassen. Aan het eind van de brugklas wordt bepaald in welke klas een leerling het meeste thuis hoort. Dat kan in 2 vmbo-t zijn of in 2 gymnasium, leerlingen waarvan we nog niet zeker zijn, komen in een havo/vwo klas en hebben zo nog een jaar de tijd om uit te vinden waar ze het beste passen.

Leerlingen presteren niet voor elk vak hetzelfde, het is dan ook mogelijk op het Dalton College om een vak op een ander niveau te volgen. Bijvoorbeeld je zit in 2 vmbo-t, maar werkt voor wiskunde uit een havo-boek. Je kunt dan ook het centraal examen voor een vak op een ander niveau maken. Ook is het mogelijk om voor een vak vervroegd examen te doen.

leerling met digitale studiewijzer
niveau aanduiding
goed gescoord