Groep 7 & 8

Dalton College

De school die snapt wat nu nodig is.

Wil je weten wat je op het Dalton College kunt leren en doen? Heb je onze flyer al bekeken? En volg je de school al op Insta of op FaceBook? Ben je al bij ons geweest?

Het Dalton College vindt het heel belangrijk dat je het gebouw hebt gezien en de docenten en leerlingen hebt ontmoet. Dan krijg je het beste beeld. Hier vind je al veel informatie om een beter beeld te vormen.

Flyer Dalton College
gezelligeheid onder leerlingen

Waarom het Dalton College?

 • Elke dag goed onderwijs;
 • onderwijs volgens de daltonwerkwijze;
 • je leert plannen, samenwerken en zelfstandig werken;
 • je krijgt vrijheid, binnen kaders;
 • als jij iets wil leren, mag je het bij ons proberen;
 • wij kijken verder dan de resultaten;
 • veel ruimte om jezelf te ontwikkelen;
 • zelf een vak en docent kiezen in het daltonuur;
 • veel persoonlijke aandacht;
 • gemengde brugklas: kijken welk niveau je het beste aan kunt;
 • persoonlijke begeleiding van topsporters;
 • examen doen in sport, muziek, tekenen en handvaardigheid;
 • vervroegd of Versneld examen doen op alle niveau’s;
 • examen doen op een hoger niveau.

Meeloopmiddag

 • datum: woensdag 29 november 2023
 • tijd: 13:00 uur tot 16:00 uur
 • locatie: bij ons op school
 • voor wie: leerlingen uit groep 7-8
 • opgeven: via deze link –> klik op ‘open huis’

Deze middag kun je vaklessen volgen en deelnemen aan activiteiten die de school ook aanbiedt. En dat allemaal op daltonwerkwijze. Kortom, de ideale gelegenheid om te zien dat het Dalton College ook bij jou past!

Open Huis

 • datum: vrijdag 1 maart 2023
 • tijd: 16:00 uur tot 20:00 uur
 • locatie: bij ons op school
 • voor wie: leerlingen en ouders van groep 7-8
 • opgeven: niet nodig

Deze dag is de hele school open, de sfeer proeven en presenteren alle vakken en activiteiten zich. Vanuit het coachplein kun je de Daltonwerkwijze ervaren. Natuurlijk kun je ook een rondleiding krijgen en alle vragen stellen. Kortom, de ideale gelegenheid om te zien dat het Dalton College ook bij jou past!

vele leerlingen op lesjesdag
leerlingen boetseren

Brede ontwikkeling is fijn

Het Dalton College vindt brede ontwikkeling heel belangrijk. Dat betekent dat wij niet alleen maar leervakken hebben. Bij ons kun je ook examen doen in de vakken:

 • handvaardigheid
 • lichamelijke opvoeding
 • tekenen
 • muziek

Op de havo en het vwo hebben we ook maatschappijwetenschappen, om je goed voor te bereiden op een veranderende maatschappij. Op het Vwo bieden we ook filosofie als eindexamenvak aan.

Voor enkele vakken heb je zelfs de mogelijkheid om eerder examen te doen, zodat je in het examenjaar meer tijd vrij maakt voor andere vakken.

Dalton L.E.F.

Helen Parkhurst is de grondlegster van het daltononderwijs. Voor haar en uiteraard voor ons is een brede ontwikkeling heel belangrijk. Die gaat verder dan schoolvakken en een lesrooster. Leerlingen op het Dalton College kunnen méér Leren, Experimenteren en Fantaseren. Te denken valt aan:

 • taaltrainingen voor Engels en Frans;
 • debatteam;
 • masterclasses op diverse gebieden;
 • expressievakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en gym) als examenvak;
 • theaterwerkplaats (toneel en musical);
 • techniekcrew (alles dat nodig is rondom het podium);
schakende leerlingen
samen verdiepen in cultuur

Gymnasium op z’n daltons

Na het volgen van de heterogene brugklas kunnen leerlingen in klas 2 starten met het gymnasium. In voorbereiding op deze keuze krijgen de leerlingen in klas 1 vanaf periode 2 de mogelijkheid om kennis te maken met deze vakken tijdens daltonuren en wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders.

Leerlingen die kiezen voor het gymnasium volgen in klas 2 en 3 de vakken Grieks en Latijn. Vervolgens kunnen ze vanaf 4gymnasium er voor kiezen om de vakken Grieks en Latijns te volgen of één van beide vakken. Alleen als een leerling in de onderbouw zowel Grieks als Latijn heeft gevolgd en het examenprogramma van Grieks en/of Latijn in de bovenbouw afsluit heeft de leerling een gymnasiumdiploma.

Elke leerling een eigen coach

Elke leerling heeft een eigen coach. Met de coach voer je regelmatig een coachgesprek. Elke week nodigt de coach een aantal leerlingen uit voor een coachgesprek. Alle leerlingen hebben hiervoor een uur in het rooster staan. Je bespreekt dan samen met je coach hoe het gaat.

 • Heb je het naar je zin op school?
 • Lukt het om al het schoolwerk in te plannen in de daltonagenda?
 • Welke leerdoelen heb je al behaald?
 • Wat wil je aanpakken en hoe?

Als je vragen hebt of iets wil bespreken, is het coachgesprek daar heel handig voor! Maar ook als je geen coachgesprek hebt en je wil toch even iets bespreken, dan kun je elkaar altijd opzoeken.

coach en leerling in gesprek
aan het werk in de Daltonzone

Daltonuren

Je hebt altijd 4 à 5 vaste lesuren van 45 minuten per dag: deze volg je altijd samen met jouw klas. In deze vaste lesuren krijg je per vak uitleg over wat je moet leren en hoe je dat het beste kan doen. De docent geeft instructie, bespreekt toetsen en helpt jou bij moeilijke onderdelen en vragen.

Vervolgens heb je elke dag een daltonuur van 60 minuten. Onder begeleiding van de vakdocent ga je dan zelfstandig werken. Je kunt ook over bepaalde onderwerpen extra uitleg krijgen op jouw niveau, jouw aanpak bespreken of een toets nabespreken.

Je zit in een daltonuur samen met leerlingen uit hetzelfde leerjaar, maar ook uit andere leerjaren. Zo leer je snel andere leerlingen kennen en kun je elkaar ook helpen.

Chromebooks

Op het Dalton College hebben alle leerlingen een eigen Chromebook. Naast de schoolboeken maken we in de lessen gebruik van de Chromebook. We zoeken informatie op, maken taken op de Chromebook en hebben er extra oefenmateriaal.

Natuurlijk doen we niet alles op de Chromebook. Bij het ene vak is het een bron, bij het andere vak worden de oefeningen gemaakt op de Chromebook. Bij sommige vakken kun je zelfs kiezen tussen werken op de Chromebook of werken in een werkboek. Jij bepaalt wat jij fijn vindt.

leerling met chromebook aan het werk