Driehoeksgesprekken

Op het Dalton College vindt er minimaal twee à drie keer per jaar een driehoeksgesprek plaats tussen de leerling, de coach en de ouder(s). Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaking.

Bij een driehoeksgesprek kan de leerling zelf de regie hebben. De leerling bepaalt de inhoud van de gesprekken. Er is ruimte voor het delen van successen en uitdagingen, en er is aandacht voor oriëntatie op studie en beroep. Ook bepaalt de leerling van wie hulp en ondersteuning nodig is. Door deze opzet ontstaat er ruimte voor individuele leerbehoeften en komt de verantwoordelijkheid voor het leren meer bij de leerling zelf te liggen.

coach en leerling in gesprek

STAP 1:

De coördinator van de leerlaag verstuurt de uitnodiging voor de driehoeksgesprekken naar alle ouders.

STAP 2

Op daltoncollege.schoolgesprek.nl kiest u voor driehoeksgesprekken, waarna u inlogt.

Log in met de volgende gegevens: uw e-mailadres en geboortedatum van uw kind (dd-mm-jjjj).

Let op de streepjes in de geboortedatum!

STAP 3:

Bij “openstaande planningen” klikt u op de coach van uw kind.

STAP 4:

Vervolgens kiest u een beschikbaar moment in het schema.

STAP 5:

In het volgende scherm controleert u de gegevens en kunt u aangeven ook de tweede ouder de bevestiging te laten ontvangen.

STAP 6:

Als u op afspraak opslaan klikt, ontvangt u in de mailbox van uw opgegeven e-mailadres een bevestiging van de afspraak met datum en tijd

driehoek leerling school ouder
leerling en coach