Topsportbegeleiding

Sinds enkele jaren bestaat op het Dalton de mogelijkheid getalenteerde sporters extra begeleiding aan te bieden. De sporter zal individueel begeleid worden door een ‘coach’ (Petra van Vliet, docent lichamelijke opvoeding) en daarnaast gewoon deel uit blijven maken van zijn/haar eigen klas met een coach. De topsportbegeleider zorgt tevens voor het contact met de coach, collega’s, ouders, trainers en sportverenigingen.

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor deze begeleiding moeten voldoen aan een aantal criteria, zoals aantal trainingsuren en niveau.

Aan welke eisen moet een leerling voldoen om in aanmerking te komen voor de begeleiding van topsporters?

  • De leerling moet voldoende trainingsuren maken afhankelijk van de sport (minimaal 8 uur per week).
  • De leerling moet sport bedrijven op een niveau behorend tot de top van Nederland in een bepaalde leeftijdsklasse.
  • De leerling heeft de motivatie om goed en zelfstandig te werken.
juichende voetballer
Topsport begeleiding
Petra van Vliet

“A good school should focus on the individual development of the students.”

De topsportbegeleiding

Topsportbegeleiding is mogelijk voor elke leerling van het Dalton, van de brugklas tot en met de examenklas.

De coach heeft met alle topsporters een intakegesprek; tijdens dit gesprek wordt het trainings- en schoolrooster besproken.

Per leerling zal gekeken worden naar de combinatie van topsport en school. Er zal rekening worden gehouden met trainingsuren, wedstrijden en toernooien. Goed contact met collega’s is hierbij noodzakelijk om er voor te zorgen dat de leerling via ingedikte leerlijnen, goed gebruik van daltonuren en eventuele uitgestelde proefwerken aan de vereiste schoolprestaties voldoet. Er worden geen vrijstellingen gegeven.

Daarnaast zal de coach contact hebben met ouders, trainers, sportverenigingen en bonden, zodat er een goed beeld ontstaat over de vorderingen van de leerling, zowel op sportgebied als op schoolgebied.

De sporter die qua prestaties achterblijft, zal geen deel meer uit kunnen maken van de topsportbegeleiding.

Vragen of interesse? Neem gerust contact op met onze topsportcoach Petra van Vliet.

Oud-leerlinge en Europees kampioen hockey: Luna Fokke
Oud-leerlinge en wereldkampioen roeien: Marloes Oldenburg
Oud-leerling en voetballer: Nathan Aké