Taalondersteuning

Wat is taalondersteuning?

Taalhulp is een extra ondersteuningsuur voor de leerlingen in de brugklas. De leerlingen krijgen deze extra ondersteuning tijdens de uren van de daltonzone. In kleine groepjes gaan ze samen met een docent teksten van andere vakken bekijken, lezen en hier verschillende strategieën op toepassen. Het doel hiervan is de lees- en taalvaardigheid van deze leerlingen te vergroten.

Wat houdt taalondersteuning in?

De leerlingen maken aan het begin van de brugklas allemaal een instaptoets. Uit deze instaptoets kan blijken dat de leerling nog niet het gewenste taalniveau heeft behaald op de basisschool. Deze leerlingen nodigen wij uit voor de cursus taalhulp. De cursus duurt 7 weken en wordt afgesloten met een nieuwe meting van het taalniveau. Om de cursus goed bij de andere schoolvakken te laten aansluiten, gebruiken we teksten uit de boeken van biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands.

dyslexie
Coördinator taalhulp:
Lidewij Schreuders

Dyslexie

Elke leerling met dyslexie krijgt hiervan een vermelding op zijn schoolpas. Deze schoolpas kunnen ze bij toetsen aan docenten of surveillanten laten zien. Leerlingen met dyslexie hebben recht op een aantal extra faciliteiten:

  • verlenging tijdens toetsen (20% van de toetstijd);
  • toetsen laten voorlezen door middel van de software TextAid;
  • lesboeken kunnen op de Chromebook worden voorgelezen;
  • toetsen worden standaard in Arial 12 geprint;
  • compensatie van de spellingsfouten (als dit het resultaat enorm beïnvloedt).

Mocht er een vermoeden zijn dat een leerling dyslexie heeft, dan overlegt de coach indien nodig met de vakdocenten en de coördinator taalhulp over de volgende stappen.

De vereniging Balans in Nederland staat op voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer, of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding. Wij delen kennis met ouders en professionals. Balans ondersteunt en vertegenwoordigt ouders zo goed mogelijk door op verschillende manieren informatie en kennis te delen.

dyslexie