Chromebooks

Op het Dalton College hebben alle leerlingen een eigen Chromebook. Naast de schoolboeken maken we in de lessen gebruik van de Chromebook. We zoeken informatie op, maken taken op de Chromebook en hebben er extra oefenmateriaal.

Natuurlijk doen we niet alles op de Chromebook. Bij het ene vak is het een bron, bij het andere vak worden de oefeningen gemaakt op de Chromebook. Bij sommige vakken kun je zelfs kiezen tussen werken op de Chromebook of werken in een werkboek. Jij bepaalt wat jij fijn vindt.

leerling met chromebook aan het werk

The rent Company

Ouders/verzorgers kunnen een Chromebook kopen of huren bij The Rent Company. Het voordeel hiervan is dat deze ook meteen verzekerd is tegen allerlei schades en dat de leerling gebruik kan maken van een leenlaptop tijdens eventuele reparaties. De ouders van nieuwe brugklasleerlingen ontvangen via e-mail informatie over het aanbod en de voorwaarden van The Rent Company.

Ouders sluiten een overeenkomst met het bedrijf waar ze hun Chromebook huren/kopen. School is enkel een centraal punt waar ouders de laptop kunnen ophalen en waar ze hem kunnen inleveren wanneer deze kapot is.

Zelf een Chromebook aanschaffen

Naast de mogelijkheid om een Chromebook te huren of te kopen via The Rent Company is het natuurlijk ook mogelijk om ergens anders een Chromebook aan te schaffen. Daarbij zijn een aantal specificaties van belang:

  • De laptop in kwestie moet een Chromebook zijn
  • Geheugen: Minimaal 4 GB
  • Batterijduur: Minimaal 4 uur, liefst meer
  • Draadloze netwerkkaart 5GHz (standaard in nieuwe modellen)

De laatste specificatie is van groot belang, omdat de laptop anders geen contact met de wifi kan maken. Oudere laptops hebben vaak een andere netwerkkaart.

Schade aan de Chromebook

Als er sprake is van schade of een ander mankement aan de laptop/Chromebook dienen de ouders/verzorgers via de website van The Rent Company een ticket aan te maken. Volg hier het stappenplan.

Als de Chromebook kapot is of wanneer er sprake is van een ander probleem, dan kan de leerling zich met de laptop melden bij Mohammed. Hij neemt vervolgens de Chromebook in en zal deze vervolgens ter reparatie opsturen naar The Rent Company. De leerling krijgt een leenlaptop, zodat hij of zij gewoon mee kan doen in de klas. Wanneer de eigen Chromebook gerepareerd is dan krijgt de leerling een melding via de e-mail. Hij/zij kan dan zijn laptop ophalen bij Mohammed.

Voor technische vragen dienen ouders de website van The Rent Company te raadplegen.