Elke leerling een eigen coach

Op het Dalton College heeft elke leerling een eigen coach. De coach heeft maximaal 15 leerlingen om te begeleiden. De coach zie je niet alleen in de vaklessen van het vak dat de coach geeft, maar ook tijdens de coachgesprekken. Met de coach voer je regelmatig een coachgesprek. Elke week nodigt de coach een aantal leerlingen uit voor een coachgesprek. Alle leerlingen hebben hiervoor een uur in het rooster staan.

coach en leerling in gesprek
emotie kaarten

Wekelijkse coachuur

Elke week heb je in de onderbouw ook een coachuur. In dat uur is er aandacht voor de klas en de groep. Dan zijn beide coaches en leerlingcoaches (ondersteunende bovenbouwers) er ook bij! In het coachuur is er aandacht voor:

 • kennismaken;
 • samenwerken;
 • zelfvertrouwen;
 • dynamiek in de groep;
 • uniek zijn en pesten;
 • planning en organisatie;
 • praktische zaken.

Coachgroep

De klas bestaat uit 25 leerlingen. De klas zit bij alle lessen met 25 leerlingen bij elkaar. De klas heeft twee coaches die ook lesgeven aan de klas. 12 à 13 leerlingen worden begeleid door een coach. In het coachuur zit je met de coach en de 12 leerlingen bij elkaar. In een kleinere samenstelling kun je allerlei zaken makkelijker bespreken en met elkaar doornemen.

Coachgesprek

Elke week nodigt de coach een aantal leerlingen uit voor een coachgesprek. Alle leerlingen hebben hiervoor een uur in het rooster staan. Je bespreekt dan samen met je coach hoe het gaat.

 • Heb je het naar je zin op school?
 • Lukt het om al het schoolwerk in te plannen in de daltonagenda?
 • Welke leerdoelen heb je al behaald?
 • Wat wil je aanpakken en hoe?

Als je vragen hebt of iets wil bespreken, is het coachgesprek daar heel handig voor! Maar ook als je geen coachgesprek hebt en je wil toch even iets bespreken, dan kun je elkaar altijd opzoeken.

Een coachgesprek verloopt altijd volgens de vijf stappen, zoals hier is afgebeeld. In het coachgesprek is er niet alleen ruimte voor het schoolwerk en de doelen die je jezelf stelt, maar er is ook zeker aandacht voor jou als persoon.

coach strategie
leerling en coach

Driehoeksgesprek

Het driehoeksgesprek is hetzelfde als een coachgesprek, alleen schuiven dan jouw ouders aan. De driehoek (leerling – coach – ouders) spreken dan met elkaar. De leerling leidt zoveel mogelijk dit gesprek.

In de onderbouw heb je na elke periode een driehoeksgesprek (3x per schooljaar). In de bovenbouw is dat 2x per schooljaar.