Aanmelding, toelating en inschrijving

gezelligeheid onder leerlingen

Advies basisschool

De volgende adviezen van de basisschool zijn bepalend voor de toelating tot de brugklas van het Dalton College:

  • vwo
  • havo / vwo
  • havo
  • vmbo-tl / havo
  • vmbo theoretische leerweg

Wij hebben acht brugklassen, waarin plaats is voor 200 leerlingen. Elke klas heeft maximaal 25 leerlingen, 2 coaches en 4 leerlingcoaches. Omdat onze brugklassen heterogeen zijn samengesteld, streven wij naar een gelijkmatige verdeling van de adviezen (vmbo-tl, havo en vwo).

Voorrangsregels

De afgelopen jaren heeft er geen loting plaatsgevonden en hebben we alle leerlingen met het Dalton College op de eerste keuze kunnen plaatsen. Er is ook het komend schooljaar weer plek voor 200 leerlingen binnen de adviezen: vmbo-tl, havo en vwo.

In geval van loting gelden de volgende voorrangsregels:

  1. leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school;
  2. leerlingen van ouders die op het Dalton College werken;
  3. leerlingen van een basisschool met Montessori-onderwijs en Daltononderwijs.
leraar legt uit
zelfverzekerde leerling

Aanmeldingsperiode

De aanmelding (1e ronde) loopt van maandag 25 maart 2024 t/m zondag 31 maart 2024. De aanmelding (2e ronde) loopt van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei 2024.

  • Komt u uit de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk (BOVO Haaglanden) dan doet u de aanmelding als volgt: U vult de voorkeurslijst in en maakt de aanmelding definitief in het systeem van Onderwijs Transparant. Gegevens hiervoor krijgt u van de basisschool.
  • Komt u uit een andere regio dan kunt u aanmelden door dit formulier in te vullen en in te leveren bij de receptie van de school.

Mocht u vragen hebben m.b.t. de aanmelding, kunt u contact opnemen met de receptie of bellen met 070-3007700.

Wanneer krijg ik bericht of ik ben toegelaten?

Bekendmaking 1e ronde: woensdag 15 mei 2024 na 15:00 uur.

Bekendmaking 2e ronde: vrijdag 31 mei 2024 na 15:00 uur.

Je krijgt per e-mail van ons bericht of jij bij ons op school toegelaten bent. In deze bevestiging van definitieve inschrijving ontvang je ook een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag, zie hieronder.

samen lachen om werk
vredige leerlingen

Eerste kennismaking

Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie en wat beter bekend te raken met de school ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met jouw coach. Je krijgt hiervoor een aparte schriftelijke uitnodiging.

Ook nodigen we je uit om kennis te maken met de nieuwe klas, klasgenoten, coaches en leerlingcoaches. Dit vindt plaats op woensdagmiddag 12 juni 2024 om 14:30 uur.

De nieuwe ouders worden diezelfde avond uitgenodigd om 19:30 uur.

Meer informatie

De Scholenwijzer geeft ouders en kinderen informatie over alle verschillende scholen in Den Haag en omstreken. Dat maakt het kiezen van een school een stuk makkelijker! En er is nog veel meer uit de Scholenwijzer te halen. Hoe weet u welke school het beste past bij u en uw kind? Waar moet u op letten? Hoe werkt het aanmelden? De Scholenwijzer geeft antwoord op al deze vragen en meer.

En op de website van BOVO Haaglanden vindt u heel veel informatie over het gehele proces van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. De gezamenlijke po- en vo-schoolbesturen zijn samen met de gemeente Den Haag het onderwijsondersteunende programma BOVO gestart om ervoor te zorgen dat alle basisschoolverlaters in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een passende plek vinden in het voortgezet onderwijs.