Dyscalculie, reken- en wiskunde ondersteuning

Rekenondersteuning

Aan het begin van het schooljaar nemen we bij alle leerlingen in de brugklas een beginmeting rekenen af. Naar aanleiding van deze meting en het advies van de basisschool bepalen we wie er ondersteuning rekenen krijgt aangeboden. De groep bestaat uit max. 15 leerlingen. Deze omndersteuning vindt plaats tijdens de daltonzone.

Bij rekenondersteuning gaan we dan aan de slag met de volgende thema’s: breuken, verhoudingen, negatieve getallen en metriek stelsel.

Rekenondersteuning wordt in de eerste twee periodes van het jaar aangeboden. Daarna zal dit uur veranderen in een steunuur wiskunde. Mocht een leerling nog steeds uitvallen op één van bovenstaande onderwerpen dan kan er tijdens dit uur altijd nog extra worden geoefend.

even niet weten
coördinator rekenen:
Hélène Haanappel-De vos
coach met leerling

Wiskunde steunuur

Het is voor brugklasleerlingen mogelijk om 1 uur in de week een steunuur wiskunde te volgen. Dit steunuur vindt ook plaats tijdens de daltonzone.

In het steunuur biedt een docent wiskunde extra ondersteuning aan leerlingen die vastlopen in dit vak. Je werkt hier aan de wiskunde die je ook in de klas bij het vak wiskunde doet. De groep bestaat uit max. 15 leerlingen.

In overleg met de leerling en de docent wiskunde van deze leerling wordt besloten of je kunt deelnemen aan het steunuur wiskunde.

Dyscalculie

De vereniging Balans in Nederland staat op voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer, of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding. Wij delen kennis met ouders en professionals. Balans ondersteunt en vertegenwoordigt ouders zo goed mogelijk door op verschillende manieren informatie en kennis te delen.