Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie altijd volledig, juist of up-to-date is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. Deze website bevat links naar externe websites die niet onder onze controle vallen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybescherming of praktijken van deze externe websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website behoren toe aan ons en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud of vormgeving van deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verspreiden, wijzigen of enig ander gebruik ervan te maken.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer en de voorwaarden die van toepassing zijn. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden, verzoeken wij u om deze website niet te gebruiken.

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onderaan deze website.

Leraar helpt