Dalton Loopt voor Dushi Huis

Beste mensen,

Elk jaar organiseert het Dalton de zogenaamde Daltonloop. Dit is een prestatieloop van 2,5 en 5 km, verplicht voor alle leerlingen met uitzondering van de examenleerlingen.

Ook docenten en ouders kunnen aan de Daltonloop meedoen op dinsdag 9 april 2024

Aanvang 13.15 uur

Aan deze loop koppelen wij een sponsoractiviteit voor het goede doel. De sectie LO heeft dit jaar als sponsordoel gekozen voor Stichting Dushi Huis Den Haag.

Dushi Huis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18+ jaar die niet meer thuis kunnen wonen een langdurige, veilige woonplek volgens de Dushi Methodiek. Vaak gaat het om kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en kampen met een hechtingsprobleem. In de kleinschalige Dushi Huizen krijgen de kinderen steun, begeleiding en alle ruimte hun identiteit te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Waar mogelijk worden de ouders hierbij betrokken.


Prestatie loop
Snelste 3 tijden 5 KM J/M
Snelste 3 tijden 2,5 KM J/M
Snelste brugklassers J/M 
BSM normering

Geld overmaken

We proberen zoveel mogelijk het geld digitaal op te halen. Dat wil zeggen dat de leerlingen met een sponsorformulier komen met qr codes er op.

Ze houden ook zelf bij wie er wat heeft overgemaakt. De klas die het meeste heeft opgehaald wint een leuke prijs!

Als u via het onderstaande rekening nummer geld overmaakt, wilt u er dan bij vermelden om welke leerling incl. klas het gaat? Dan nemen wij het mee in de klas berekening!

Geld wordt overgemaakt aan Daltonloop rekening dhr B.Hakkenberg | NL67 INGB 0388 6400 81 | onder toezicht van Brititte Noort hoofd administratie Dalton College Voorburg | 2271 TM | Loolaan 125 | 070-3007700 | www.daltonvoorburg.nl | contactpersoon: Dushi: Marjolein Kalkers |

Daltonloop 2023

Video vorig jaar: